CHAU CHAU PHÚ QUỐC

    Đậu Phộng Vị Xoài

  • Kích thước: 100gr - 200gr - 300gr - 500gr
  • Giá: Liên hệ

Đậu Phộng Vị Xoài

Kích thước : 100gr 

Price : 35.000 vnđ

 

chouchou mango 1

Đậu Phộng Vị Xoài

Kích thước : 200gr  

Price : 70.000 vnđ

chouchou mango 2

Đậu Phộng Vị Xoài

Kích thước : 300gr

Price : 100.000 vnđ

chouchou mango4

Đậu Phộng Vị Xoài

Kích thước : 500gr 

Price : 130.000 vnđ

chouchou vị me 5chouchou vị me 6

Hotline: 0832337800
Zalo
0832337800