CHAU CHAU PHÚ QUỐC

    Đậu Phộng Vị Mè Trắng

  • Kích thước: 100gr - 200gr - 300gr - 500gr
  • Giá: Liên hệ
  • Giá : 35.000 vnđ- 70.000 vnđ - 100.000 vnđ- 130.000vnđ

Đậu Phộng Vị Mè Trắng

Kích thước : 100gr 

Giá : 35.000 vnđ

Đậu Phộng Vị Mè Trắng

Kích thước : 200gr  

Giá : 70.000 vnđ

Đậu Phộng Vị Mè Trắng

Kích thước : 300gr

Giá : 100.000 vnđ

Đậu Phộng Vị Mè Trắng

Kích thước : 500gr 

Giá : 130.000 vnđ

 

Hotline: 0832337800
Zalo
0832337800